06. 03. 2007.

Isak Asimov

Isak Asimov, (ru: Aйzek Azimov, en: Isaac Asimov) (2. januar 1920. - 6. april 1992.) je bio američki pisac naučne fantastike i bio-hemičar ruskog porekla. Rođen u Petrovićima u Smolenskoj oblasti, SSSR. Sa roditeljima emigrira u SAD kada mu je bilo 3 godine. Nastanjuju se u Bruklinu, Njujork gde je i odrastao. Diplomirao je hemiju na Kolumbija univerzitetu 1939. a 1948. i doktorirao.

Umro je od side jer je 1983. godine bio zaražen virusom HIVa preko transfuzije koju je dobio dok je bio na operaciji srca. Ta činjenica je objavljena tek 10 godina posle njegove smrti.

Bio je dugogodišnji član Mense. Asteroid 5020 Asimov je dobio ime u njegovu čast.

Veoma su poznati njegova tri zakona robotike koja glase:

* I zakon - Robot ne sme povrediti ljudsko biće niti ustezanjem od delanja dozvoliti da ono bude povređeno.
* II zakon - Robot se mora povinovati naređenjima koje dobija od ljudskih bića izuzev kada su ona u suprotnosti sa I zakonom.
* III zakon - Robot mora štititi svoju sopstvenu egzistenciju izuzev u slučaju kada je ta zaštita u suprotnosti sa I i II zakonom.

Tekstovi biografija su preuzeti u celini sa Wikipedia Enciklopedije i podležu GNU-ovoj licenci za slobodnu dokumentaciju.

Reklama

 

Copyright (c) 2002-2011. Pisanija.com. Sva prava zadržana. Autor teme je O Pregador. Od 2012. pokreće Blogger.